Sensorische prikkel verwerking
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Profiel
profile

Juf Wampie werkt in het speciaal onderwijs (ZMLK) Regelmatig zie je dat de sensorische informatieverwerking verstoord is. Leerlingen zoeken of vermijden prikkels. Hoe ga je daar in de klas mee om?


Contactformulier
De onderprikkelde leerling

Komt het volgende gedrag je bekend voor? Heb je een leerling waar drie of meer punten van toepassing zijn?

De leerling

 • is altijd ‘in de weer’
 • kan niet stil zitten voor zijn werk aan tafel
 • hangt meer ondersteboven dan dat hij rechtop op zijn stoel zit
 • stoort klasgenoten
 • stoort de leerkracht, praat bijvoorbeeld door instructies heen
 • mist vaak uitleg, doordat hij met andere dingen bezig is
 • weet niet altijd wat de opdracht is
 • wordt door klasgenoten gepest (ze irriteren zich aan zijn drukke gedrag)
 • is onhandig; botst tegen mensen en meubilair
 • is heel ruw bij sport en spel
 • laat zich door alles afleiden
 • rent door de gangen, in plaats van te lopen
 • wordt ontzettend sloom, wanneer het hem eindelijk lukt om langer dan twee minuten stil te zitten

 

http://7zintuigen.nl/de-onderprikkelde-leerling/

Hoge drempel  toeschouwer  passief

Hoge drempel  zoeker           actief

 

Lage drempel   sensor           passief

Lage drempel   vermijder      actief

(Advertentie voor leraar of ouder)
De verwerking van prikkels wordt sensomotorische integratie of sensorische integratie genoemd, hierbij is het voelen van aanraken en bewegen belangrijk.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leerlingen die constant wippen, wiebelen en friemelen? De oorzaak kan een verstoorde Zintuiglijke Prikkelverwerking zijn. En wij hebben oplossingen voor je!

De leerling

 • lijkt overal bang voor te zijn
 • vindt het naar om aangeraakt te worden, schrikt daar van
 • kijkt vaak om, bijvoorbeeld wanneer
  • er een stoel over de vloer schraapt
  • iemand op staat
  • er een zacht gesprek gaande is
 • wil niet knutselen met vingerverf of lijm, hij wil de handen niet vies maken
 • wil niet mee naar bijeenkomsten in de aula
 • is moeilijk mee te krijgen bij sport en spel
 • staat altijd aan de rand van het speelplein
 • is totaal niet flexibel, staat niet open voor aanwijzingen
 • zondert zich graag af
 • vindt geen aansluiting bij klasgenoten
 • moppert veel en huilt snel
 • is erg lang bezig met opdrachten, wordt gestoord door elk geluid en elke beweging

 

http://7zintuigen.nl/de-overprikkelde-leerling/

(Advertentie voor leraar of ouder)